zaštita jabuke

Zaštita jabuke

Zaštita jabuke - Proizvodni zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja plodova i sazrevanja. Na području Srbije registruje se aktivnost treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U regionima Jagodine, Kikinde, Kragujevca, Kraljeva, Mladenovca, Niša, Novog Sada, Pančeva, Rume i Sente započelo je piljenje larvi, beleži Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

U ostalim regionima ovaj biološki događaj se očekuje za dva do sedam dana, pa je prioritet zaštita jabuke.

Jabukin smotavac: Karakteristike i način suzbijanja

Podsetimo, smotavac je tamno smeđi leptir sa tamnom poprečnom prugom na prednjim krilima zbog koje ga je lako poznati. Aktivan je noću, a danju je skriven ispod lišća ili grančica. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje, a ponekad i treću.

Vremenski uslovi pogoduju razvoju štetočina

Takođe, u pojedinim zasadima jabuka registruje se prisustvo grinja: običnog paučinara (Tetranychus urticae) i crvene voćne grinje (Panonychus ulmi). Vremenski uslovi u kojima se trenutno odvija proizvodnja i koji su pred nama veoma su povoljni za razvoj ovih štetočina.

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi jabukinog smotavca u plodove i nastanka šteta usled ishrane grinja, proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije hlornatraniliprol+abamektin u koncentraciji 0,075-0,11% sa karencom od 14 dana. 

U zasadima gde se ne utvrdi prisustvo grinja, a kod ranog sortimenta, za suzbijanje jabukinog smotavca je moguća primena nekog od sledećih insekticida sa kratkom karencom, poput cijantraniliprola (0,06%, 14 dana), indoksakarba (0,5 l/ha, sedam dana), emamektin benzoata (0,25-0,3%, sedam dana).

Zaštitia jabuke od skladišnih bolesti, takođe vrlo važna

U fazama sazrevanja plodova jabuku treba zaštititi od skladišnih bolesti - čađave krastavosti plodova (Venturia inaequalis), smeđe ili mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides), meke truleži plodova (Penicillium spp.) i drugih.

Sa ciljem zaštite plodova od skladišnih patogena kod sorti koje se nalaze u fazama sazrevanja, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida, na bazi: trifloksistrobina (150 g/ha, 14 dana), tebukonazol+fluopirama (0,075%, 14 dana), boskalid+piraklostrobina (0,8 kg/ha, sedam dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Izvor: Agroklub.rs

 

Rasadnik Tojkic - Vrhunske Sadnice uvek povoljno!

Najvažnije što smo naucili od svojih predaka, na koje smo posebno ponosni, je ljubav prema poslu kojim se bavimo. Iz tog razloga kalemljenje, proizvodnja i gajenje sadnica predstavljaju za nas nešto mnogo više od posla - ljubav i zadovoljstvo!

Sadnice Voca, Ukrasno Šiblje, Ruže i  Tuje !

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, ne ustrucavajte se, kontaktirajte nas!

RASADNIK TOJKIC
Adresa: Komorane bb, 37254 Konjuh, Srbija
Mobilni: (+381) 062 120 56 04
Email: rasadniktojkic(at)gmail.com

Leave a Reply