Ruze Cajevke

Važne napomene pri sadnji sadnice ruža!

Koren sadnice ruža do sadnje nikako se ne smete izlagati suncu niti mu smete dozvoliti da se osuši! Ako se to dogodi, velika je verovatnoća da se ruža neće primiti i ako se primi, dugo boluje i sporo napreduje.

Prilikom sadnje ne pritiskajte zemlju rukama niti gazite zemlju oko sadnice ruža, jer se time možete poremetiti dubinu i raspored korena, a takođe i pokidati i sitne žilice oko korena.

Bez obzira da li ruže sadite u jesen ili u proleće, obavezno nagrnite sitnu zemlju (najbolje sitan pesak) preko grana, tako da iz zemlje vire samo vrhovi grana. Ogrtanje je jedan od osnovnih preduslova da se sadnice ruže prime!

U jesen se ogrću da bi se sprečilo izmrzavanje u toku zime, a u proleće da bi se sprečila preterana transpiracija iz zelenih delova biljke. Ne zaboravite da je korenu potrebno dosta vremena da počne da "vuče" vodu i snabdeva biljku, a za to vreme, ako je vreme toplo, iz zelenih delova se gubi vlaga i biljka se suši; zato se zeleni nadzemni delovi moraju zaštititi od gubitka vlage.

Leave a Reply